top of page
IMG_6995.JPG

Patrycja Bakaj

Specjalista Integracji Sesnorycznej

O mnie

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, pedagog.

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalności edukacji elementarnej i wczesnego wspomagania rozwoju oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2021 roku realizuję studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS. Pracowałam jako nauczyciel w grupie terapeutycznej w niepublicznym przedszkolu z oddziałami specjalnymi dla dzieci ze spektrum autyzmu. Byłam wychowawcą w grupie rewalidacyjno-wychowawczej opiekując się dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i zapewniając im wielozmysłową stymulację. Prowadziłam diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania informacji w Poradni Psychologiczno-Terapeutycznej. Zajmuję się prowadzeniem indywidualnej terapii SI z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym. Posiadam również doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z afazją motoryczną, z ADHD, z Zespołem Downa, z dziećmi z MPD, z FAS. W pracy z dziećmi skupiam się przede wszystkim na ruchu, ponieważ uważam, że dzieci mają wrodzoną potrzebę nauki właśnie poprzez zmysły. Staram się zbudować z dzieckiem relację, opartą na zaufaniu, akceptacji i poczuciu bezpieczeństwa.

bottom of page